Μελέτη

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την πλήρη τεχνοοικονομική μελέτη αποστακτικής μονάδας/μονάδας μεταποίησης αρωματικών φυτών. Η φιλοσοφία της Vessel Essential Oils ενθαρρύνει τη δημιουργία αποστακτικών μονάδων ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των καλλιεργητών όλων των περιοχών της χώρας.

Έχοντας εμπειρία χρόνων στην εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων και παράλληλα την ενασχόληση με το αντικείμενο, αναλαμβάνουμε πλήρως τη μελέτη αποστακτικής μονάδας/μεταποίησης αρωματικών φυτών.

Δημιουργήσαμε λοιπόν μια ομάδα συνεργατών ώστε να παρέχουμε ολοκληρωμένη μελέτη. Πέρα από τη τεχνοοικονομική μελέτη(διαστασιολόγηση μηχανολογικού εξοπλισμού-διαστασιολόγηση κτηριακών εγκαταστάσεων) που αναλαμβάνουμε εμείς, το μηχανουργείο ΧΑΛΚΟΥΡΓΕΙΑ ΕΛΕΧΑΛΚΟ , το οποίο κατασκεύασε τους αποστακτήρες μας, αναλαμβάνει την κατασκευή του κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού της εταιρείας σας. Το επόμενο κομμάτι της ομάδας αποτελεί ένα τεχνικό γραφείο που αναλαμβάνει τη μελέτη του χώρου της πιθανής εγκατάστασης και τα σχέδια της κτηριακής εγκατάστασης.

meleti01

Δεξαμενές Νερού Ψύξης της Απόσταξης.

meleti02

Άποψη οργάνων ρύθμισης της πίεσης-ταχύτητας-ροής του ατμού στον αποστακτήρα.

 

Κάτοψη
εγκαταστάσεων

 

Επικοινωνία

Τηλ. 2310 463.719
Κιν. 697 7905391
Email. info@vessel.gr
Νέο Ρύσιο, Θεσσαλονίκη
Βρείτε μας στον χάρτη